2024.12

 

Algemeen        

·        Het grafische framework werd upgedated naar de laatste versie.       

Documenten  

·        Het beheer van de email-templates is overzichtelijker gemaakt.        

Koppelingen   

·        Accountview: indien geen rekeningnummer gekend is voor de regel zal de factuur niet geexporteerd worden.(#31615)    

·        de koppeling met idGarages.com werd verder  uitgebreid.      

·        idGarages.com : Verdere optimalisaties aan de koppeling werden gedaan.                  

·        Venice: Opmerkingen met meer dan 50 karakters worden beperkt zodat deze niet blokkeren.        

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Het werd mogelijk gemaakt om extra templates in te stellen voor 2de betaalsherinneringen en aanmaningen. De opvolging en versturen hiervan zal in volgende update beschikbaar zijn.      

·        Probleem bij het mailen van facturen werd opgelost.(#31754)

Fietsverhuur – Leasing             

·        BTW-berekeningen in de lease module werd verbeterd.(#31587)

Magazijn – Warehouse              

·        Bij het scannen van een negatief aantal zal nu een IN-beweging met absoluut aantal gebeuren in plaats van een negatieve uit beweging om consistentie te bewaren.          

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes     

·        Het is vanaf nu mogelijk om onderhoudsherinneringen op basis van de signaal lijst via SMS te versturen. Dit zowel handmatig als automatisch. Vraag support voor meer instructies.                

·        Bijlages bij signalen kunnen terug teoegevoegd worden aan de hand van drag & drop.(#31776)

Werkplaats – Workshop          

·        Het raadplegen van foto’s kan opnieuw zonder ze eerst te downloaden.(#31764)              

·        Scrollbars zijn terug beschikbaar in de grotere tekstvakken.(#31782)

Workflow – Flux            

·        Probleem op worflow-dossiers aan te maken werd opgelost.(#31739)

 

2024.11

 

Algemeen        

·        Het grafische framework werd upgedated naar de laatste versie.       

Koppelingen       

·        Carcat: Enkele optimalisaties werden doorgevoerd     (#31605)           

·        EVHC: het ophalen van de resultaat pdf gebeurd asynchroon zodat de checker niet hoeft te wachten om verder te kunnen.                   

·        UBL export waar geen referenties bij zijn blokkeren niet meer. (#31650)

Fietsverhuur – Leasing             

·        BTW berekeningen in de lease module werd verbeterd (#31587)        

·        Lease documenten kunnen voor andere type voertuigen dan fietsen gebruikt worden(#31587)

 

Werkplaats – Workshop          

·        De prijzen van gegroepeerde pakketten worden correct herberekend bij gewijzigde facturatie aan (#31579)

·        Het historie scherm werd geoptimaliseerd zodat u hier meer directe acties kan uitvoeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024.10

 

Algemeen        

·        Achterliggende framework voor nieuwe lay-out werd opgebouwd. Binnenkort meer nieuws!                 

·        Voorbereidingen werden getroffen om Multi-factor en andere authenticatie mogelijkheden beschikbaar te stellen.             

API       

·        De default- api key kan niet meer verwijderd worden om standaard functionaliteiten beschikbaar te houden(#31346)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        Elke wijziging aan een vrij veld op klantpaspoort wordt voortaan gelogd(#31175)

Koppelingen   

·        De gebruikers-interface voor externe koppelingen vanaf een werkkaart werd vereenvoudigd om duidelijker te zijn en minder kliks nodig te hebben.            

·        De koppeling met idGarages.com werd verder  uitgebreid.     

Facturatie – Invoice – Billing  

·        De referentie voor interne facturatie werd geoptimaliseerd.                  

·        UBL : eventuele referentie word mee opgenomen in het UBL bestand(#31184)

Fietsverhuur – Leasing             

·        Een probleem met automatische lease facturen voor fietsen werd opgelost. (#31557)

Mobiele Yardcheck    

·        Optimalisaties werden doorgevoerd bij het yardcheck document(#30377)

OLP – Online afspraak             

·        Bij de online afspraken module is het wachtwoord veld optioneel gemaakt om de drempel voor gebruik te verlagen.                      

·        Logo’s werden vervangen         

Werkplaats – Workshop          

·        De print-out van checklijsten werd uitgebreid met vlootnummer & reparatiedatum(#31093)

 

2024.09

 

Aankoop – Purchase – Retours

·        Externe toegang als leverancier in de aankoop werd geoptimaliseerd qua filtering.(#31168)

Koppelingen       

·        Car-Pass : activiteitenlijst wordt dagelijks vernieuwd                

·        De koppeling met Beneparts & Wijlhuizen connects werd geoptimaliseerd. Zo komt u bij elke werkkaart steeds bij het gerelateerde winkelmandje uit.                        

·        Dotsys: er werd enkele optimalisaties uitgevoerd bij het synchroniseren. (#31191)           

·        WESP: omgevingen met gelijke factuurnummering in verschillende shops werden geoptimaliseerd(#30769)

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Wanneer correcties worden uitgevoerd in de betalingen worden deze correct op de factuurafdruk getoond. (#31329)

Fietsverhuur – Leasing             

·        De Leasing module werd uitgebreid zodat deze breder kan ingezet worden. (#31179)

Werkplaats – Workshop          

·        Bijlages met accenten in de naam zorgen er niet meer voor dat ze niet kunnen verwijderd worden. (#31185)  

·        Het verplaatsen van regels op werkkaarten met zeer veel regels werd geoptimaliseerd. (#31316)      

·        Scannen van pakketten is nu ook mogelijk voor scan-offertes. (#31100)        

·        Wanneer digitaal ondertekend wordt via het receptiescherm zal ook de offerte status mee aangepast worden. (#30750)