2024.05

 

Budgetmodule – Fleetcare     

·        Algemene Optimalisaties. (#30506)

·        Er werd een totaal toegeovegd op horizontale lijn aan de budgetoverzichten.              

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        De communicatievoorkeur van elk contact wordt correct getoond indien deze afwijkt van de standaard. (#30772)     

·        Probleem op het paspoort waar de motorcode in het type veld terecht kwam is opgelost. (#30864)      

·        Voertuiggegevens opvragingen is ook beschikbaar voor chassisnummers die zonder hoofdletters bewaard zijn. (#30853)

Koppelingen      

·        Er werd een apart veld voorzien voor Externe Klantcodes uit boekhoudpakketen te synchroniseren. Indien van toepassing voor u zal men dit voor u inrichten of op de hoogte brengen.      

·        NIEUW : Beneparts Connect : Er is een webshop koppeling met Beneparts Connects beschikbaar gesteld. Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact op met support of uw contactpersoon.                           

·        NIEUW : Wijlhuizen Connect : Er is een webshop koppeling met Wijlhuizen Connects beschikbaar gesteld. Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact op met support of uw contactpersoon.            

Monteurscherm        

·        De beschikbare shops via het monteurscherm bij het aanmaken van een nieuwe werkkaart toont alleen nog shops van het type ‘Werkplaats’(#30780)

Planning           

·        Een tijdslot zonder kleurcode zorgt niet meer voor een foutmelding.  (#30693)              

·        Het sleutellabel die via het planbord kan worden afgedrukt werd aangevuld met het kenteken                   

·        Wanneer planorders buiten de zichtbare planning terecht gekomen zijn, kan je deze eenvoudig visualiseren op de dagplanning , gebruik makend van de knop om te wisselen tussen werkuren en de volledige dag. (#29346)

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes     

·        Een oplossing werd voorzien voor specifieke campagne signalen die niet meer beschikbaar zijn na creatie campagne(#30714)

Tyres – Bandenbeheer

·        Softwheels ophalingen worden meteen omgezet in een bestelbon op de juiste leverancier.      

Werkplaats – Workshop          

·        Een oplossing werd voorzien voor parking lijsten waar niet steeds alle beschikbare voertuigen op stonden. (#30377)

 

2024.04

 

Algemeen – General – UX        

·        De tevredenheids en hulp iconen werden verplaatst naar rechtsonder om geen blokkage te vormen op sommige paginas.

Autohandel – Asset Sale         

·        Bij het proforma document van een wagenverkoop kunnen algemene voorwaarden als standaard geselecteerd worden.     

·        Wagenverkoopsfacturen worden automatisch voorgesteld in de taal van de eindklant indien deze gekend is.

Budgetmodule – Fleetcare     

·        Bij het opvullen van de budgetmodule op basis van eigen facturen, kan gekozen worden om bedragen Excl. BTW te gebruiken , in combinatie met werkkaartnummer als referentie ipv Facturen incl. BTW         

·        De Excel export functionaliteit bij budgetbeheer, kan rechtstreeks gebruikt worden om berekeningen te doen.

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        De functionele types van contacten bepalen de keuze lijst bij voertuig contacten specifieker.       

·        Het ophalen van voertuiggegevens zorgt er niet meer voor dat het functionele type wordt leeggemaakt.          

·        Tabbladen bij de paspoorten worden duidelijker gevisualiseerd bij selectie

Koppelingen      

·        Car-Pass: Bij de sub-category keuze ‘Andere’ bij het versturen van werkzaamheden komt een tekstvak beschikbaar om de werken aan te vullen met uw eigen tekst.              

·        ICT Parts: synchronisatie van artikelen gebeurt op basis van Code ipv leveranciersreferentie. Eventuele dubbels werden verwijderd

·        UBL : De klantcode werd toegevoegd aan de UBL bestanden in het cbc:SupplierAssignedAccountID – veld

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Bij een overname wordt de prijs afgetrokken van de netto verkoopprijs om een duidelijk nog openstaand saldo te tonen.

·        De factuurherinnering wordt automatisch in de taal van de klant getoond als deze gekend is.

Planning           

·        Ongeplande orders tonen geen datum ‘1899’ meer in het overzicht

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes     

·        Automatische opvolgingen gebeuren steeds op basis van de planningscode ongeacht de onderliggende artikelen, zo kan steeds een correcte opvolging gebeuren.

Werkplaats – Workshop          

·        De actie bij Einde Service kan in detail bepaald worden voor uw omgeving. Ofwel nemen we de offerte over, ofwel de actuele registraties ofwel kan u telkens de keuze maken. Vraag support voor meer info indien nodig.

 

2024.03

 

Aankoop – Purchase – Retours  

·        Voorkeursleveranciers kunnen beter beheerd worden wanneer er meerdere locaties en dus magazijnen zijn.

Algemeen – General – UX            

·        Doorheen de applicatie werd de kleurselector een uniforme werking toegekend.              

API       

·        WonderService : Specifieke functionaliteiten voor wonderservice.be werden voorzien.            

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens         

·        Het is mogelijk om de communicatie voorkeur bij een nieuwe klant standaard in te stellen, vraag dit na bij support. (#29826)

Exports

·        Facturatie-emailadres is beschikbaar gemaakt in het export bestand voor contacten              

Tyres – Bandenbeheer  

·        De bandenmodule kan gebruikt worden om sets te maken zonder werkkaarten.              

Verhuur & Vervangwagens – Rent          

·        In sommige situaties was het niet mogelijk om verhuurcontracten vanaf het planbord te openen. Dat is terug mogelijk gemaakt.          

Werkplaats – Workshop              

·        Afrondingen worden beter verwerkt bij specifieke pakket-artikelgroepen             

·        Bij het scannen van pakketartikelen wordt rekening gehouden met eventueel afwijkende prijsafspraken.          

·        Car-Pass controle punten werden bijgesteld om over te gaan tot het nieuw certificaat.         

·        De lay-out bij Franstalige werkkaarten is gealigneerd ook bij groepeer acties      

·        Het is mogelijk gemaakt om ‘Prijs afspraak via’ aan het werkkaart overzicht toe te voegen. (#27129)

·        Ook voertuigen met zeer veel historische handelingen kunnen gebruik maken van de historische onderdelen functionaliteit    

Workflow – Flux              

·        De volgorde van de kolommen kan aangepast worden, alsook werd zowel Merk en Model toegevoegd als beschikbare kolom. (#30223)

 

2024.02

 

Autohandel – Asset Sale         

·        De layout van het sleutellabel werd aangepast en extra velden kunnen worden ingevuld bij het PickUp Document       

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        Ophalen van voertuigdata kan nu in combinatie met een vooropgestelde vaste merkenlijst. (#30230)

Koppelingen  

·        Autofix werd toegevoegd al nieuwe koppeling. Vraag Support indien u hier gebruik van wenst te maken. (#30338)

·        Bob Sage : Exporteren gebeurd opgesplitst per factuurnummergroep. (#30265)

Facturatie – Invoice – Billing  

·        De betalingsherinnering wordt automatisch in de taal van de klant getoond.               30286

Planning           

·        Bij het beheer van SMS-templates werden twee extra tags toegevoegd. Deze voor de datum van de start van de planning en datum einde van de planning.       

·        De berekening voor capaciteit op specialisatie werd aangepast zodat deze ook een correct beeld geeft bij gesplitste orders. (#29978)

·        De capaciteitsmeldingen voor specialisatie bij monteurs zonder specialisatie is aangevuld met de melding. (#30055)

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes     

·        ECS: aanpassing anomalieënrapport  (#29904)

Tyres – Bandenbeheer              

·        De attributen van een band werd uitgebreid met een veld voor de Diameter & het seizoen.                           

·        De lay-out van de badenmodule werd geoptimaliseerd.          

Verhuur & Vervangwagens – Rent      

·        Er werd een parameter voorzien die het mogelijk maakt om voorwaarden standaard aan of af te zetten bij het verhuurdocument.(#30042)        

·        Langere klantgegevens worden volledig getoond op het verhuurdocument. (#30354)

Werkplaats – Workshop          

·        De digitale goedkeuring van werkkaart kan geopend worden vanaf de werkkaart zelf in plaats van enkel via receptie. (#30221)

·        Het is mogelijk om artikelen samen te voegen tot een samengevoegd artikel voor facturatie. Op deze manier kan u factureren op basis van een offerte / fixed price en toch de details bewaren en alle het verschil automatisch verrekenen op regelniveau.     

·        Wijzigen doen van tijdsregistraties op gefactureerde of gearchiveerde werkkaarten zorgt voor een duidelijke melding, zodat u dit enkel doet in het kader van correcties.(#29987)